Hình ảnh tiêu biểu
1 Chung khao tieng hat dan ca 1 Chung khao tieng hat dan ca 2 Chung khao tieng hat dan ca 3 Chung khao tieng hat dan ca 4 Giai dieu tuoi hong 1 Giai dieu tuoi hong 2 Giai dieu tuoi hong 3 Giai dieu tuoi hong 4 Giai dieu tuoi hong 5 Le ki niem - Pham Gia Long Le ki niem 28 nam 20-11

 

 

 

Trung tam ho tro giao vien http://www.giaovien.net/
Truc tuyen Violet http://violet.vn/main/
So lieu thong ke http://www.moet.gov.vn/?page=11.10
Giao duc pho thong http://www.moet.gov.vn/?page=1.29
Giao duc dai hoc http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Bộ giao dục http://www.moet.gov.vn
Thu tuc hanh chinh - bogiaoduc http://www.moet.gov.vn
Thanhhoa http://thanhhoa.gov.vn

 

Nội quy sử dụng trang thiết bị
 

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THỊ XÃ SẦM SƠN                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN                                          Quảng Tiến ngày 15 tháng 8 năm 2010

 

                                                                       

NỘI QUY SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG

            1- Trong phòng học: 

            Học sinh có trách nhiệm bảo quản các trang thiết bị gồm bàn, ghế, bảng, cửa lớp, thiết bị điện và sự sạch sẽ trong và ngoài phòng học của lớp. Nghiêm cấm học sinh leo trèo, ngồi trên bàn, làm bẩn các bức tường phòng học.

            Chỉ được bật, tắt đèn, quạt các phòng học khi có sự cho phép của BGH nhà trường, người được quyền điều khiển thiết bị điện là học sinh được giao nhiệm vụ quản lý CSVC phòng học của lớp.

 

            2- Ngoài phòng học:

            Học sinh không được tự tiện đến các khu vực như khu vực văn phòng, các phòng thư viện, thí nghiệm thực hành và các phòng chức năng khác nếu không được phân công nhiệm vụ, khi vào các phòng nêu trên phải tuyệt đối tuân theo nội quy của các phòng đó.

            Học sinh không được tuỳ tiện sử dụng lãng phí hệ thống nước của nhà trường, cấm học sinh trèo cây bẻ cành hoặc có các hành vi xâm phạm các cây xanh trong nhà trường.

            Nghiêm cấm học sinh có hành vi làm ảnh hưởng, hư hỏng các loại tài sản, cơ sở vật chất trong khu vực nhà trường.

 

            3- Khi phát hiện có hư hỏng tài sản, thiết bị thuộc về lớp, lớp phải đền, thuộc về cá nhân học sinh, học sinh phải đền và chịu kỷ luật trước nhà trường. Tất cả học sinh đều phải có trách nhiệm theo dõi, bảo quản CSVC nhà trường, khi phát hiện có sự hư hỏng hoặc có kẻ phá hoại phải báo ngay cho người có trách nhiệm trong nhà trường.

 

 

 

 

Last update : 25/11/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Ban giám hiệu
1. Lê Tiến Dũng 3. Cao Thị Hạnh
Toan hoc - Tuoi tre http://nxbgd.vn/toanhoctuoitre/
Van hoc - Tuoi tre http://vanhocvatuoitre.com.vn/
Toan tuoi tho http://www.toantuoitho.vn/
Tra cuu ma hs http://vnpt-school.com.vn/Info/Search.aspx
Hoc mai http://hocmai.vn/
Violympic http://www.violympic.vn/