Hình ảnh tiêu biểu
1 Chung khao tieng hat dan ca 1 Chung khao tieng hat dan ca 2 Chung khao tieng hat dan ca 3 Chung khao tieng hat dan ca 4 Giai dieu tuoi hong 1 Giai dieu tuoi hong 2 Giai dieu tuoi hong 3 Giai dieu tuoi hong 4 Giai dieu tuoi hong 5 Le ki niem - Pham Gia Long Le ki niem 28 nam 20-11

 

 

 

Trung tam ho tro giao vien http://www.giaovien.net/
Truc tuyen Violet http://violet.vn/main/
So lieu thong ke http://www.moet.gov.vn/?page=11.10
Giao duc pho thong http://www.moet.gov.vn/?page=1.29
Giao duc dai hoc http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Bộ giao dục http://www.moet.gov.vn
Thu tuc hanh chinh - bogiaoduc http://www.moet.gov.vn
Thanhhoa http://thanhhoa.gov.vn

 

Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi

                  A. ĐẶT VẤN ĐỀ

-

I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tài năng là vốn quí của nước nhà . Tài năng sẽ có và đến nhờ năng khiếu song có năng khiếu cũng không trở thành tài năng được nếu không có quá trình giáo dục, bồi dưỡng một cách khoa học .

Vì vậy để thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ Việt nam trở thành con người Việt nam có tài có đức kế tục sự nghiệp cách mạng thì nhiệm vụ của các thầy cô giáo phải kịp thời phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu .

Đồng chí Lê Khả Phiêu nguyên Bí thư trung ương Đảng đã từng nói : " Về nhân tài một mặt phải tìm được những cách thích hợp để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài , đồng thời cũng cần lưu ý là nhân tài sẽ có điều kiện xuất hiện  trên một nền dân trí rộng và trên cơ sở việc tổ chức đào tạo nhân lực tốt và nhân tài là người có trí tuệ sắc bén và những người có bàn tay vàng có những kỹ năng đặc biệt  " .

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn đã nói : " Không có nền có gốc thì không có cây cao bóng cả " .

Nguồn lực đó là người lao động có trí tuệ có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo bồi dưỡng và phát huy bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học công nghiệp hiện đại .

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò tầm quan trọng của nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có khả năng  theo học bồi dưỡng các môn Văn hóa của nhà trường . Với trách nhiệm của người trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường một số năm gần đây và đặc biệt là năm 2010- 2011 các đội tuyển của nhà trường đã đạt được một số thành tích và kết quả .

Tôi chọn nội dung của đề tài này sẽ không phải là mới mẻ nhưng bản thân cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo cũng như kết quả được đánh giá từ chính đội ngũ giáo viên giảng dạy và bồi dưỡng các đội tuyển có được trong một số năm vừa qua tại đơn vị THCS Quảng Tiến .

-

II . THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :                                  

Chương 1 : Cơ sở lí luận về những kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu .

1. Cơ sở lí luận

Trong thế giới hiện đại mọi cuộc đua tranh về chính trị , kinh tế , văn hóa, xã hội thực chất là đua tranh trí tuệ. Trí tuệ chính là cốt lõi của con người . Trên thế giới trong mỗi quốc gia mỗi khu vực không có trí tuệ thì không thể làm nên những giá trị vật chất và tinh thần . Vì vậy muốn có tri thức thì phải có trí tuệ .

Có  4 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến năng lực khác của con người :

- Tư chất được di truyền .

- Qua hoạt động thực tiễn

- Rèn luyện của bản thân

- Có sự giúp đỡ hay điều kiện hoàn cảnh tạo nên .

Như vậy : Muốn phát hiện và bồi dưỡng tài năng phải  dựa trên cơ sở khoa học, thực hiện trên nguyên tắc công khai bình đẳng . Việc đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu trên cơ sở giáo dục toàn diện , cần chú ý để phát huy tài năng sở trường của giáo viên để từ đó tìm và bồi dưỡng khả năng tiềm năng của học sinh .

Chính vì vậy việc phát hiện tuyển chọn có tính chất quyết định trong khi bồi dưỡng .

II . Thực trạng chung của vấn đề

1. Năng lực : Con người vốn có tiềm năng nội lực hoặc ở mặt này , mặt khác kể cả những người có khuyết tật . Cần có điều kiện thích ứng để năng lực được bộc lộ và hoàn thiện . Cho nên năng lực là những đặc điểm tâm lý cá biệt ở mỗi người tạo thành chiều sâu cường độ lĩnh hội tri thức , hình thành kỹ năng kỹ xảo để đáp ứng yêu cầu và hoàn thành xuất sắc một hoạt động nhất định .

2. Trình độ cao của năng lực

Chính là tài năng ở trình độ tột đỉnh là thiên tài . Năng lực chỉ tồn tại trong quá trình phát triển, vận động của một hoạt động tương ứng cụ thể . Năng lực là  sản phẩm của một hoạt động thực tiễn tích cực  của con người không tách rời hoàn cảnh xã hội và tham gia phục vụ cho sự phát triển xã hội

Lữ Khôn từng nói : Việc sắp xảy ra mà ngăn được

                                 Việc đương xảy ra mà cứu được

                                 Việc đã hỏng mà cứu vớt được . Đó là người có tài

                                 Hay chưa có việc mà biết việc sẽ đến .

Mới có việc mà biết việc sau sẽ ra sao

Định việc mà đoán được việc diễn biến thế nào

Đó là người có tâm .

Vậy Năng lực vừa là trí ( Trí khôn , thông minh ) là tâm đức thống nhất trong một cấu trúc thích ứng .

3. Năng khiếu : Là mầm mống của tài năng , tương lai . Nếu được phát hiện bồi dưỡng kịp thời có phương pháp và hệ thống thì năng khiếu được phát triển và đạt tới đỉnh cao của năng lực, ngược lại thì năng khiếu sẽ bị thui chột

Người có năng lực năng khiếu thì thị giác thính giác xúc giác vị giác khứu giác có những cảm giác tri giác đặc biệt ( ngoại cảm )

Cảm giác , tri giác, ghi nhớ tưởng tượng và tư duy có chất lượng cao sẽ quyết định năng khiếu và tài năng của mỗi con người .

Gần đây theo điều tra về chỉ số trí tuệ của người Việt nam người ta thấy có từ 2- 5 % là những người xuất sắc, Khoảng 25- 30 % là khá, Khoảng 25- 30% trung bình yếu , 2- 5 % yếu . Số còn lại là Trung bình

Về học sinh : 3- 5 % là học sinh giỏi ( Trong 20 vạn học sinh )

Vì thế việc phát hiện bồi dưỡng sử dụng các năng khiếu và tài năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà trường và xã hội.

-

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

-

A. Tình hình chung của nhà trường

Trường THCS Quảng Tiến  trong năm học 2010 -2011 có tổng số học sinh 684 em với 19 lớp

Hiện nay đang trong giai đoạn  I của công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia .

Đội ngũ giáo viên : 56 người gồm cả cán bộ quản lý và nhân viên  giáo viên

Trình độ đạt trên chuẩn  là : 100% , có 33 đồng chí có trình độ Đại học và trên đại học  đạt 75 %, có 4 đồng chí đang học tiếp đại học

- Giáo viên  xếp loại giỏi là : 5 đạt 11.36 %

- Xếp loại Khá : 31 giáo viên đạt 70.4 %

- Loại TB : 8 đạt 18.1 %

+ Học sinh :  Học sinh giỏi toàn diện :  40 em tỷ lệ 5.8%

                      Học sinh tiên tiến : 246 em tỷ lệ

+ Nhà trường tổ chức thành lập mỗi khối một đội tuyển gồm 2 môn Ngữ văn và Toán . Riêng khối 9 có 10 đội tuyển ở 10 môn và từ tháng 11 năm 2010 tiếp tục tuyển chọn 10 đội tuyển khối lớp 8  .  Công tác tuyển chọn ban đầu ở một số môn bao giờ cũng gặp một số khó khăn : Do học sinh và chính phụ huynh không thống nhất cao . Chính vì vậy cần có sự chỉ đạo thống nhất của Ban Giám hiệu và cách thực hiện đúng qui trình của từng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng ở các đội tuyển .

 B.  Các giải pháp thực hiện

        Chọn học sinh có năng khiếu

1. Các tiêu chuẩn :

   a.  Thông minh , trí tuệ : Là những học sinh có năng lực tư duy tốt ở mọi vấn đề

- Có hiểu biết và khá thông tuệ mọi vấn đề .

- Có khả năng nhớ lâu, khả năng suy diễn , giải quyết xử lý tình huống linh hoạt hiệu quả cao .

  b. Khả năng sáng tạo

- Luôn có phát hiện mới mẻ độc đáo

- Luôn chủ động độc lập trong tư duy

- Có khả năng tự học và tự tìm tòi

  c. Tinh thần say mê ham học

- Là những học sinh có chính kiến , biết bảo vệ chính kiến

- Trung thực , điềm đạm và nhạy cảm

- Khiêm tốn học hỏi . Say mê và yêu thích môn học. Có ý chí vươn lên để khẳng định mình .                                        

2. Tổ chức phát hiện và tuyển chọn 

Bước 1 : Căn cứ vào điểm và kết quả của năm học trước, nhất là điểm qua các kỳ thi mà nhà trường tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc và trung thực .

Tất nhiên điểm số không phải là cơ sở và căn cứ chủ yếu càng không phải là điều kiện quyết định để lựa chọn học sinh có năng khiếu nhưng nó vẫn là kết quả trực quan ban đầu để đánh giá và đưa các em vào danh sách tuyển chọn .

Bước 2 : Xem xét kết quả của quá trình học tập ở nhà trường  . Một học sinh liên tục cả năm và nhiều năm đạt học sinh giỏi  trong các kỳ thi thì đó chính là một căn cứ tin cậy và nó cũng thể hiện đầy đủ những khả năng phẩm chất đáng quí của một học sinh có năng khiếu .

+ Thông tin từ giáo viên đã từng giảng dạy ở các lớp

+ Dựa vào thực tế quá trình học tập bồi dưỡng . Đây là những cơ sở thực tiễn có chiều sâu chính xác và sác xuất cao vì qua đó các em được bộc lộ và thể hiện đầy đủ những khả năng của mình .

Bước 3 : Tuyển chọn bằng cách  trực tiếp phỏng vấn trao đổi đối với từng cá  nhân học sinh . Qua thực tế thì cách này mang lại hiệu quả khá cao bởi vì người dạy sẽ phát hiện được những học trò thích và ham mê bộ môn của mình bởi trong quá trình học tập và giảng dạy giữa thầy và trò bao giờ cũng có sự đồng cảm và  ăn ý với nhau .

( Cách đặt câu hỏi có thể là : Bộ môn học trong nhà trường mà em yêu thích nhất ? Vì sao ? . Điều mà em thấy lý thú và hấp dẫn ở bộ môn này ? ... )

Bước 4 : Kiểm tra đánh giá sau thời gian bồi dưỡng và tổ chức điều chỉnh thành lớp đội tuyển .

Bước này được coi là bước cuối cùng trong khâu tuyển chọn  . Trong 4 khối trường Quảng Tiến năm nào cũng thành lập mỗi khối một lớp Ngữ văn và Toán . Riêng năm học 2010- 2011 Khối 9 có 10 đội tuyển . Khối 8 cũng có 10 đội truyển được thành lập từ tháng 11 của năm học  .

Cuối mỗi kỳ các lớp đội tuyển được kiểm tra khảo sát chất lượng bằng một bài thi chuẩn bị cho các đội tuyển của năm học tiếp theo .

      B. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu .

1. Công tác tổ chức

Sau khi tuyển chọn học sinh giáo viên thực hiện giảng dạy theo qui định của nhà trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập cho từng khối môn .

Phân công giáo viên trực tiếp dạy ở các lớp .

Một đồng chí trong Ban Giám Hiệu trực tiếp phụ trách .

2. Điều kiện phục vụ cho công tác bồi dưỡng

- Xây dựng thời khóa biểu bồi dưỡng hợp lý

- Phòng học đảm bảo theo tiêu chuẩn

- Các điều kiện như tài liệu , sách giáo khoa, sách tham khảo và các điều kiện khác phải đầy đủ công tác giảng dạy.                                          

3. Tuyển chọn giáo viên giảng dạy   

Là khâu hết sức quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả các lớp đội tuyển vì phải có thầy giỏi thì mới có trò giỏi  . Chính vì vậy cần chú ý đến các tiêu chuẩn sau :

- Phải là giáo viên có phẩm chất tốt .

- Có trình độ năng lực chuyên môn và sư phạm giỏi .

- Phải có trách nhiệm cao nhiệt tình say mê với công việc, có kiến thức và hiểu biết sâu rộng .

- Có kinh nghiệm và phương pháp dạy phù hợp .

- Thầy phải biết hướng cho các em động cơ thái độ học tập đúng đắn tạo niềm say mê yêu thích và niềm hứng thú trong học tập cho các em .

Người thầy giỏi là người thầy dạy cho các em biết cách học . Thầy phải biết trò cần gì ? Thiếu gì trong kiến thức và phương pháp học tập để biết cách giúp các em lấp đầy lỗ hổng và thiếu sót .

       Tóm lại : Việc phát hiện bồi dưỡng học sinh có năng khiếu có thể coi là một quá trình . Hiện nay ở các nhà trường THCS không còn tồn tại trường chuyên lớp chọn nên công tác bồi dưỡng phát hiện học sinh năng khiếu phải được tiến hành đồng thời trong những tiết dạy đại trà  : Thông qua hệ thống câu hỏi, các bài tập ở những cấp độ khác nhau. Từ đó căn cứ vào năng lực từng em mà giáo viên có những tác động sư phạm đến với các em : Quan tâm hơn đưa nhiều nội dung học tập có yêu cầu cao để thêm các bài tập khó hơn . Sau đó phải dành thời gian chấm và chữa bài một cách chi tiết tỉ mỉ, nên có những lời động viên khích lệ để các em phát huy tốt hơn khả năng của mình .

Với cách chỉ đạo và triển khai theo những yêu cầu trên 2 năm gần đây và đặc biệt là năm học 2010- 2011 trường THCS Quảng Tiến đã có được những thành tích nhất định trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp .

    4. Nội dung và phương pháp bồi dưỡng

Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu phải dựa trên nền tảng vững chắc của chất lượng đại trà .

Những học sinh có năng khiếu có quyền được học tập và phát triển năng lực theo sở trường của mình, các em sẽ được học những tài liệu giáo trình nâng cao, chuyên sâu hơn .

Quá trình học bao gồm cả quá trình tự học : Tự học là điều kiện tốt nhất để phát triển tư duy độc lập và cao hơn nữa là tư duy phát hiện rồi đến tư duy sáng tạo .

Năng lực tư duy và khả năng tự học của học sinh là những vấn đề cực kỳ quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách sáng tạo của học sinh . Chính vì vậy cả thầy và trò phải nhận thức rõ việc dạy và học có mục đích ở học chứ không phải có mục đích ở dạy .

Cho nên trong bồi dưỡng đội tuyển trước hết thầy giáo cần tạo cho học sinh tinh thần tự giác trong tự học giúp học sinh đạt hiệu quả .                                     

         a. Việc dạy của Thầy

+ Trong việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu cần tôn trọng nguyên tắc " dân chủ " và " bình đẳng " . Cần trang bị cho học sinh các tri thức kỹ năng nội dung như học sinh bình thường .

+ Muốn giảng dạy có hiệu quả thầy phải lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm nên chú ý tới những đặc trưng cơ bản đó là :

- Tính sáng tạo và tính tự giác

- Tính độc lập tự chủ

- Khả năng ý chí nghị lực của người học

+ Cần sử dụng các phương pháp tích cực cụ thể như :

- Chú trọng rèn phương pháp tự học

- Tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác

- Kết hợp tổ chức nhiều các hoạt động học

+ Thầy dạy phải hiểu nhu cầu và nguyện vọng của người học chú ý cả những đặc điểm tâm sinh lý, tư duy của người học để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng tự giải quyết vấn đề và hướng đến những vấn đề cao hơn .

+ Biết hướng dẫn tổ chức cho học sinh tự mình khám phá kiến thức mới và đặc biệt là nắm vững phương pháp học tập bộ môn . Phân hóa mức độ giờ học theo đối trượng, động cơ người học để có cách bồi dưỡng hợp lý .

Luyện cho các em thói quen khai thác đề ở nhiều góc độ, phương diện khác nhau, biết đặt giả thiết và tìm được nhiều cách giải khác nhau .

          b. Việc học của trò

+ Thực hiện và nắm kỹ nội dung và các thao tác của bộ môn dưới sự hướng dẫn của thầy .

+ Tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học .

Điều quan trọng là quá trình tự học của trò . Tự học là điều kiện tốt nhất để phát triển tư duy độc lập và cao hơn nữa là tư duy phát hiện rồi đến tư duy sáng tạo . Nếu học sinh có tư duy tốt thì sự hiểu biết ngày càng thêm phong phú và vững chắc . Tư duy càng phong phú và càng sắc sảo  thì hiệu quả càng chính xác càng cao .

Vì vậy việc học trước hết là học tư duy và thầy dạy cũng cần đến dạy tư duy

Thực tế giảng dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu đã minh chứng một quan điểm về năng lực tự học tự sáng tạo có vai trò quyết định trong toàn bộ quá trình học tập của học sinh .

Tự học là phương tiện nhưng cũng là mục đích ý nghĩa tự giác trong phương pháp học tập của học sinh cũng chính là sự biểu hiện về sự hình thành và phát triển nhân cách sáng tạo tình yêu trong sáng và say mê của các em đối môn học của mình .

+ Trong quá trình cùng nhau hợp tác học tập học sinh có thể tự chấm và chữa bài cho nhau để các em có được sự mạnh dạn và quyết tâm trong xử lý vấn đề và tình huống  và gây được không khí thoải mái thúc đẩy tính tích cực trong học tập , các em sẽ học được cái hay cái được của bạn và biết cần tránh những nhược điểm mà các em hay mắc phải .

    5. Kết quả và các giải mà các em đạt được trong 2  năm vừa qua

Bảng 1

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ NĂM HỌC : 2009- 2010

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

Giải

1

Nguyễn Thị Lệ

9G

Hóa học

Nhất

2

Nguyễn Thị Huyền My

9G

Ngữ văn

Nhì

3

Vũ Thị Linh

9C

GDCD

Nhì

4

Vũ Thị Thủy

9G

Ngữ văn

Ba

5

Lê Văn Huy

9G

Hóa học

Ba

6

Nguyễn Văn Khánh

9G

Hóa học

Ba

7

Nguyễn Thùy Linh

9G

Ca SiO

Ba

8

Nguyễn Thị Linh

9G

Ca SiO

Ba

9

Trần Ngọc Dũng

9G

Toán

KK

10

Trần Ngọc Dũng

9G

Ca SiO

KK

11

Đỗ Thị Trang

9G

Ngữ văn

KK

12

Ngô Thị Vân Anh

9C

Ngữ văn

KK

13

Nguyễn Hữu Phan

9G

Vật lý

KK

14

Trương Văn Vũ

9G

Vật lý

KK

15

Trần Trí Toàn

9G

Vật lý

KK

16

Trần Thị Luyến

9G

Hóa học

KK

17

Nguyễn Thị Trang A

9G

Anh văn

KK

18

Vũ Thị Mai

9G

Sinh học

KK

19

Trịnh Thị Diệp

9G

Địa lý

KK

20

Lữ Thị Huyền Trang

9G

GDCD

KK

21

Lê Thị Hải

6E

GiảiToán internet

Ba

22

Nguyễn Hữu Phan

9G

GiảiToán internet

Ba

23

Trương Thị Thúy Quỳnh

7D

GiảiToán internet

Ba

24

Trương Thị Thúy Quỳnh

7D

Toán

KK

25

Lê Thị Linh

7D

Ngữ văn

Ba

26

Dương Thị Hường

7D

Ngữ văn

KK

                                                        

                                                         Bảng 2

     DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC : 2009- 2010

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

Giải

1

Nguyễn Thị Hồng

9G

Địa lý

Nhất

2

Trịnh Thị Diệp

9G

Địa lý

Ba

3

Vũ Thị Linh

9C

GDCD

Ba

4

Trương Văn Vũ

9G

Vật lý

Ba

5

Nguyễn Thị Huệ

9G

Sinh học

Ba

6

Vũ Thị Thủy

9G

Ngữ văn

Ba

7

Nguyễn Thị Linh

9G

Địa lý

KK

8

Lê Văn Huy

9G

Hóa học

KK

9

Nguyễn Hữu Phan

9G

Vật lý

KK

10

Trần Ngọc Dũng

9G

Ca Si O

KK

11

Nguyễn Thùy Linh

9G

Ca Si O

KK

12

Nguyễn Thị Linh

9C

Ca Si O

KK

13

Nguyễn Hữu Phan

9G

Toán Internet

Ba

Bảng 3

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP THỊ LỚP 9

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010- 2011

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

Đạt giải

1

Nguyễn Thị Thúy An

9E

Anh văn

Nhất

2

Nguyễn Thị Huyền

9E

Lịch sử

Nhất

3

Lê Thị Lan

9E

Anh văn

Nhì

4

Phạm Việt Mỹ

9E

Anh văn

Nhì

5

Trần Văn D­ương

9E

Lịch sử

Nhì

6

Lê Thị Thúy

9E

Lịch sử

Nhì

7

Nguyễn Thị Tuyên

9E

Lịch sử

Nhì

8

Trịnh Thị Huệ

9E

Hóa học

Nhì

9

Lê Khả Linh

9E

Hóa học

Nhì

10

Nguyễn Thị Thúy An

9E

Ngữ văn

Nhì

11

Vũ Bá D­ương

9E

Hóa học

Ba

12

Lê Thị Lan

9E

Ngữ văn

Ba

13

Trịnh Thị Nguyệt

9E

Ngữ văn

Ba

14

Nguyễn Thị Kỳ

9E

GDCD

Ba

15

Vũ Thị Ph­ương Loan

9E

Địa lý

Ba

16

Lê Thị Trang

9E

Địa lý

Ba

17

Trịnh Thị Nguyệt

9E

Anh văn

KK

18

Nguyễn Văn Long

9E

CASIO

KK

19

Lư­ờng Thị Chung

9D

Lịch sử

KK

20

Vũ Thị Huyền

9E

Địa lý

KK

Bảng 4 :

Năm học

              Cấp Thị

                   Cấp Tỉnh

Xếp thứ

toàn thị

2009- 2010

Số HS dự thi

Số đạt giải

Số HS dự thi

Số đạt giải

45

26

22

13

Nhì

2010- 2011

42

20

Nhất

Tổng

87

46

22

13

6. Kết luận và đánh giá về những giải pháp đã áp dụng

Có thể khẳng định lại một lần nữa phát hiện tuyển chọn có tính chất quyết định trong quá trình bồi dưỡng học sinh  . Nếu như quá trình bồi dưỡng lại không tuân thủ đầy đủ công tác tổ chức nắm vững nội dung phương pháp bồi dưỡng thì không thể có kết quả và càng không có kết quả cao .

Như chúng ta đã biết mỗi con người đều xuất thân và giáo dục trưởng thành trong những môi trường và điều kiện hoàn toàn khác nhau . Mỗi con người  bình thường sinh ra trong gia đình bình thường đều có sẵn mầm mống tài năng vì mỗi con người hình thành và phát triển đều chịu tác động qua lại của 3 yếu tố : Di truyền , môi trường và tự thân .

Hiểu và nắm vững những cơ sở này sẽ giúp cho người dạy có những hiểu biết về tâm lý và nhu cầu học tập của người học để có những điều chỉnh hợp lý và quan trọng hơn nữa có tính chất quyết định đó là những phương pháp bộ môn kết hợp nhuần nhuyễn với yêu cầu nội dung cần đạt tới .

Thầy dạy sẽ chỉ là người hướng dẫn gợi mở. thiết kế , cố vấn trọng tài cho các hoạt động tranh luận và tìm tòi phát hiện kiến thức của học sinh

Thầy dạy cần chú ý đến những đặc điểm của học sinh :

+ Thái độ và động cơ học tập

+ Những chủ định chính kiến của học sinh

+ Phát huy tư duy cụ thể , trừu tượng của học sinh

+ Những biểu hiện tâm lý tình cảm của học sinh .

Hãy luôn coi công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thành học sinh giỏi phải tiến hành liên tục ở các cấp học, bồi dưỡng ở một cấp học sẽ là phiến diện và không thường xuyên liên tục . Vì tài năng không bao giờ có điểm dừng và càng không thể có việc nghỉ giải lao .

                  CHƯƠNG III  : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP

Để chỉ đạo có hiệu quả công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trước hết cần có kế hoạch rõ ràng , cụ thể chi tiết và phù hợp với điều kiện từng trường .

1. Kế hoạch tuyển chọn học sinh phải được phát hiện và chọn ngay từ cấp 1, những em có thiên hướng đặc biệt về Toán , Lý , Hóa , Văn , Âm nhạc ...

Hiện nay Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến dân trí , nhân lực , nhân tài vì  nguồn  lực con người là động lực phát triển của đất nước . Tương lai của sự phồn vinh của đất nước tùy thuộc vào cả 3 mặt : Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài  . Không có gốc rễ thì không có cây cao bóng cả .

2. Thực hiện biên soạn  tài liệu cho công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu do những giáo viên đã có kinh nghiệm bồi dưỡng, tài liệu biên soạn cần đảm bảo tính hệ thống, khoa học từ dễ đến khó và bao quát được chương trình mà cấp học giới hạn

3. Công tác xây dựng cơ sở vật chất - Thiét bị dạy học và phòng thực hành. Không chỉ phục vụ chất lượng đại trà mà còn có khả năng phục vụ cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu để các em có điều kiện nâng cao và vận dụng hiểu biết sáng tạo của mình cho phần lí thuyết nhất là các môn thiên về thực hành .

4. Công tác thi đua khen thưởng

- Cần có sự tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình, hội khuyến học các đoàn thể xã hội để nâng cao nhận thức vai trò của các tổ chức này đối với nhiệm vụ đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài cho địa phương . Tranh thủ các nguồn quỹ  để có hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trực tiếp giảng dạy . Có phần thưởng xứng đáng cho những giáo viên học sinh có giải và giải cao trong các kỳ thi  . Không làm tốt công tác này thì rất khó để động viên khích lệ họ nhiệt huyết và toàn tâm toàn ý . Kế hoạch này cần dân chủ công khai và tập trung chỉ đạo để trở thành hiện thực và có hiệu quả,

-

                                       PHẦN KẾT LUẬN

-

Trong nhà trường THCS ngoài nhiệm vụ  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh còn phải chú ý đến nhiệm vụ " mũi nhọn " phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu để nhanh chóng tạo nguồn đào tạo cán  bộ tri thức và tay nghề lao động cao cho cộng đồng để hoàn thành công cuộc CNH -  HĐH đất nước đúng như điều Bác Hồ đã từng nói : " Kiến thiết cần có nhân tài , nhân tài ở nước ta tuy chưa thật nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta khéo léo chọn lựa, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển thêm nhiều " .

Qua việc chỉ đạo thực hiện một số giải pháp đã nêu trên để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu . Qua phân tích đánh giá trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở trường THCS Quảng Tiến . Ban Giám Hiệu , đội ngũ giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đã rút ra được một số kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện công tác này cho nhiều năm tiếp theo tốt hơn nữa phù hợp với qui luật hình thành và phát triển những tài năng thật sự , phù hợp với truyền thống dân tộc và xu thế phát triển của thời đại với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội con người trước hết là những yêu cầu về phát triển đất nước .

                                                                                       Người thực hiện:

                                                                       Phó Hiệu trưởng: Cao Thị Hạnh

                                                                                                       

Last update : 02/09/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Ban giám hiệu
1. Lê Tiến Dũng 3. Cao Thị Hạnh
Toan hoc - Tuoi tre http://nxbgd.vn/toanhoctuoitre/
Van hoc - Tuoi tre http://vanhocvatuoitre.com.vn/
Toan tuoi tho http://www.toantuoitho.vn/
Tra cuu ma hs http://vnpt-school.com.vn/Info/Search.aspx
Hoc mai http://hocmai.vn/
Violympic http://www.violympic.vn/